REGULAMENTUL CONCURSULUI: “Ziua Indragostitilor 2014 in Via Carmina!”

Comunitatea Via Carmina creste in fiecare luna
04.02.2014
Stiati ca in Via Carmina se afla centrul Medical Laser System?
16.02.2014

REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Ziua Indragostitilor 2014 in Via Carmina!” al companiei S.C. Imotrust S.A. 

SECTIUNEA 1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
Organizatorul concursului “Ziua Indragostitilor 2014 in Via Carmina !”, este S.C. Imotrust S.A., cu sediul in Arad, str. Poetului, nr. 1/C, Romania. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta participantii.

SECTIUNEA 2.LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI 
Concursul se va desfasura in perioada 05 februarie – 14 februarie 2014, pe pagina www.facebook.com/viacarminaarad

SECTIUNEA 3.CONDITII DE PARTICIPARE 
Participarea la concursul “Ziua Indragostitilor 2014 in Via Carmina !” consta in postarea unei declaratii de dragoste adresat persoanei iubite impreuna cu o fotografie a ei, pe pagina de facebook Via Carmina. Concursul “Ziua Indragostitilor 2014 in Via Carmina !”  este accesibil tuturor persoanelor care au un cont valid de facebook.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Concursul este deschis tuturor persoanelor care au implinit varsta de 18 ani, pana la data inceperii campaniei.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

  • Participantii la concurs trebuie sa posteze pe pagina de facebook Via Carmina o declaratie de dragoste pentru persoana iubita impreuna cu o fotografie a ei. Vor fi validate doar mesajele care contin la sfarsit mentionarea Via Carmina.
  • Fotografia care aduna cele mai  multe like-uri va fi desemnata castigatioarea concursului.
  • Inscrierea la concurs se va incheia pe data de 14 februarie 2014, ora 24:00.
  • Castigatorul premiului va fi desemnat de o comisie care va verifica respectarea regulamentului de organizare pentru validarea castigatorului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI, DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR 
In cadrul acestui concurs se va acorda o cina romantica la restaurantul DA Giorgio, situat in Arad, str. Revolutiei, nr. 71 si un cupon de reducere in valoare de 1000 euro la achizitia unei case in cartierul Via Carmina. Cuponul de reducere este transmisibil.
Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiului oferit in cadrul acestei campanii.
Premiul va fi anunta in ziua de 15 februarie 2014.

SECTIUNEA 7. Anuntarea si acordarea premiilor

  • Castigatorul va fi anuntat in 15 Februarie 2014 pe pagina oficiala de facebook www.facebook.com/viacarminaarad.

Premiile vor fi acordate castigatorilor numai pe baza buletinului de identitate. In cazul in care castigatorul este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de un parinte sau reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE 
Organizatorul concursului va acorda premiul persoanei castigatoare in conformitate cu specificatiile acestui regulament.
SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. Participantii au dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune In orice moment, din motive Intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

Participantilor la promotie in calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Organizatorului in scopul participarii la acest concurs si posibilitatii de a-i fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de Via Carmina si cele ale partnerilor sai.
Participarea la concursul “Ziua Indragostitilor 2014 in Via Carmina !” constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit In materiale publicitare de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorii vor putea semna si o declaratie scrisa In acest sens, conform celor solicitate de catre Organizatori.

Datele castigatorilor se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale.
Prin inscrierea la concurs, participantii isi dau acordul pentru publicarea mesajelor pe site-ul www.viacarmina.ro, acestea putand fi vizionate de oricine acceseaza site-ul mai sus mentionat, si sunt de acord ca Organizatorul sa foloseasca aceste imagini In scopuri publicitare pentru promovarea acestui concurs pe durata desfasurarii lui.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE 
Premiile peste 600 Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut de catre Organizator din valoarea totala a premiului.

SECTIUNEA 11. LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Arad. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI 
Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala a organizatorului.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe web la adresa: https://viacarmina.ro/blog/.

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament.

S.C. IMOTRUST S.A.